تماس با ما درباره ما.

>>>>>>
-

طاق ضربی در اهواز

مشهور است که طاق های ضربی قدیمی ترین سازهای عصر معاصر اهواز هستند این سازه در مرکز شهر و در کنار رود کارون قرار دارند
Menu


تصاویر منتخب

curved ceiling طاق ضربی
curved ceiling طاق ضربی
Photo Of Iran Copyright 2019 - Developed By Eissa.Askari (eissa.askari[at]gmail.com)
Menu