تماس با ما درباره ما.

>>>>>>
-

باغ بهادران در لنجان

اغبادران یکی از شهرهای کوچک استان اصفهان، و از توابع شهرستان لنجان (زرین شهر) در مرکز ایران است. این شهر مرکز بخش باغ‌بهادران هم می‌باشد. بادام و گردو جزو محصولات این شهر است و از سوغات آن می‌توان به پولکی اشاره کرد.این شهر از سه محله به نام های دورباط-ملک آباد و باغبادران تشکیل شده است. از مکان های دیدنی آن میتوان به قلعه چهار برج-آتشکده قلعه کافروساحل زیبای زاینده رود این شهر اشاره کرد. این شهر به دلیل قرار گرفتن در ساحل زاینده رود آب و هوایی معتدل دارد. در گذشته شغل اصلی اغلب مردم این شهرکشاورزی بوده است. این شهر با جمعیت ۸۰۴۳ نفر (برآورد ۱۳۸۳خ) در بخش باغ بهادران شهرستان لنجان قرار دارد.
Menu


تصاویر منتخب

Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Bagh Bahadoran باغ بهادران
Photo Of Iran Copyright 2019 - Developed By Eissa.Askari (eissa.askari[at]gmail.com)
Menu